Znalecké posudky kvalitně, rychle a levně


Tržní oceňování:

  • Oceňování nemovitostí - nemovitých věcí v tržních (obvyklých, obecných) cenách pro hypoteční a komerční úvěry, pro dědictví, majetková vyrovnání apod.

  • Pro prodej, dražby, exekuce, insolvence atd.

 

Ocením pro Vás jakoukoliv nemovitou věc:
- rodinný dům,
- byt, nebytový prostor
- chatu, chalupu
- budovu, halu
- pozemek
(zemědělský nebo stavební)
- věcná břemena
- služebnosti