Znalecké posudky kvalitně, rychle a levně


Ing. Radomír Stárek, MBA

- soudní znalec v oboru ekonomika, odhady a ceny nemovitostí a podniků

viz odkaz na webu Ministerstva spravedlnosti ČR na www.justice.cz

- odhadce veškerého majetku, tzn. tržní ocenění movitého majetku, nemovitého majetku, finančního majetku, nehmotného majetku, podniku včetně věcných břemen-služebností (energetické sítě apod.)

- člen Komory soudních znalců (https://www.kszcr.cz)

 
Aktuální článek k problematice věcných břemen:
https://radomirstarek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=634905